W prostej linii wydajnie

Technologie rozdrabniania, transportowania, ważenia – także w formie kompletnych linii technologicznych – dla przemysłu i rolnictwa.

WIĘCEJ

Dla kogo?

Przemysł paszowy i rolnictwo

Urządzenia rozdrabniające, transportujące i ważące oraz kompletne linie technologiczne dla branży rolniczej.

Przemysł spożywczy i zielarski

Rozdrabnianie przypraw, soli kamiennej, warzyw, herbaty oraz innych produktów.

Biotechnologie i chemia

Technologie produkcji kosmetyków, chemii gospodarczej, półproduktów spieniających itp.

Przemysł OZE i biogazownie

Rozdrabnianie surowców organicznych i odpadów spożywczych, przemysłowe linie dla pelletu i brykietu.

Twoja branża

Szukasz usprawnień lub technologii dla produktu? Skontaktuj się z nami. Wykonamy próby i znajdziemy rozwiązanie.

LINIE TECHNOLOGICZNE I DORADZTWO

MASZYNY ROLNICZE I PRZEMYSŁOWE

NASI PARTNERZY