Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy, a my odezwiemy się do Ciebie!

Technologie i realizacje

Barbatus Sp. z o.o.
Siedziba i biuro: ul. Przemysława 3, 62-081 Baranowo

Technologie i realizacje

Barbatus Trade Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań
Biuro: ul. Przemysława 3, 62-081 Baranowo

Projekty i koncepcje

Barbatus Inwestycje Sp. z o.o. Sp.k.
Biuro: ul. Przemysława 3, 62-081 Baranowo

Formularz kontaktowy

  BARBATUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysława 3 w Baranowie (kod pocztowy: 62-081), tel.: +48 61 842 52 15, adres e-mail: sekretariat@barbatus.pl informuje, że jest administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), które przetwarza w związku z przesłanym zapytaniem.

  Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego zadania.

  W związku z przetwarzaniem Pani\Pana danych osobowych przysługuje Pani\Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  Strona chroniona przez reCAPTCHA. Zapoznaj się z Polityką prywatności i Warunkami korzystania z usługi Google.

  SEKRETARIAT / BIURO / KSIĘGOWOŚĆ / LOGISTYKA

  Sprzedaż

  Rafał Kaczmarek

  Prezes Zarządu/ Główny Technolog

  Joanna Goździerska

  Dyrektor Operacyjny CEO
  Sprzedaż maszyn i urządzeń